CTCP Dịch vụ Đô thị Đà Lạt
CTCP Dịch vụ Đô thị Đà Lạt (DUS : UPCOM)
Industrials : Waste & Disposal Services
CTCP Dịch vụ Đô thị Đà Lạt
Số 8, đường Phạm Ngũ Lão, phường 3, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng
www.dothidalat.com.vn
+84 (263) 382-1758
Fax
+84 (263) 383-7030
Email
dothidalat123@gmail.com

Statistics

Ticker DUS
Exchange UPCOM
Current Price
20.30 (0/0%)
Intra Day Price Movement 0.00 - 0.00
Volume 0
Average price (10 days) 20.30
52-week change 17.70 - 29.40
Average volume (10 days) 0.00
Oustanding shares 5,601,200
Market Cap 113.70 (Bil VND)
Gross Profit Margin (%)
ROA 0.10
ROE 0.13
Financial Leverage 0.52
EPS 2,191.98
PE 9.26
PB 1.42

News About DUS

Symbols in Industry

Industrials > Waste & Disposal Services

Quotes Volume Price Change
BUD 100 13.90
0/0%
DUS 0 0.00
0/0%
MHP 0 0.00
0/0%
MPY 0 0.00
0/0%
MQB 0 0.00
0/0%
MTB 0 0.00
0/0%
UPC 0 0.00
0/0%