CTCP Bao bì Tân Khánh An
CTCP Bao bì Tân Khánh An (TKA : UPCOM)
Industrials : Containers & Packaging
CTCP Bao bì Tân Khánh An
Đường D2 – khu công nghiệp Bắc Vinh, xã Hưng Đông, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Việt Nam
www.tankhanhan.com
+84 (2383) 514-527
Fax
+84 (2383) 852-094
Email
tankhanhan@khatoco.com

Statistics

Ticker TKA
Exchange UPCOM
Current Price
4.70 (0/0%)
Intra Day Price Movement 0.00 - 0.00
Volume 0
Average price (10 days) 4.70
52-week change 4.70 - 9.10
Average volume (10 days) 0.00
Oustanding shares 3,800,000
Market Cap 17.86 (Bil VND)
Gross Profit Margin (%)
ROA 0.08
ROE 0.19
Financial Leverage 0.90
EPS 2,683.85
PE 1.75
PB 0.33

News About TKA

Symbols in Industry

Industrials > Containers & Packaging

Quotes Volume Price Change
BAL 0 0.00
0/0%
BBH 0 0.00
0/0%
BBS 0 0.00
0/0%
BPC 0 0.00
0/0%
BTG 200 7.60 +0.10/+0.01%
BXH 0 0.00
0/0%
DAP 200 35.60
0/0%
DPC 0 0.00
0/0%
HBD 0 0.00
0/0%
HKP 0 0.00
0/0%