CTCP Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam
CTCP Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam (VHE : HNX)
Consumer Goods : Food Products
CTCP Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam
Số 277 đường Vạn Xuân, xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội, Việt Nam
vinaherbfoods.com
+84 (243) 381-6999
Fax
+84 (243) 599-0555
Email

Statistics

Ticker VHE
Exchange HNX
Current Price
3.60 (0/0%)
Intra Day Price Movement 3.40 - 3.60
Volume 341,757
Average price (10 days) 3.66
52-week change 2.10 - 5.00
Average volume (10 days) 245,260.00
Oustanding shares 33,139,966
Market Cap 119.30 (Bil VND)
Gross Profit Margin (%) 0.04
ROA 0.00
ROE 0.00
Financial Leverage 0.14
EPS 48.58
PE 74.10
PB 0.38

News About VHE

Symbols in Industry

Consumer Goods > Food Products

Quotes Volume Price Change
AFX 240,363 11.50 -0.40/-0.03%
AGC 93,400 0.90 +0.10/+0.13%
AGM 0 0.00
0/0%
AGX 0 0.00
0/0%
ANT 26,200 10.80 -0.30/-0.03%
APF 17,852 59.90 -0.40/-0.01%
ATA 59,534 1.50
0/0%
ATS 0 0.00
0/0%
BBC 300 57.00 -0.20/0.00%