CTCP Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam
CTCP Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam (VHE : HNX)
Consumer Goods : Food Products
CTCP Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam
Số 277 đường Vạn Xuân, xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội, Việt Nam
vinaherbfoods.com
+84 (243) 381-6999
Fax
+84 (243) 599-0555
Email

Statistics

Ticker VHE
Exchange HNX
Current Price 3.2 (-0.10/-3.03%)
Intra Day Price Movement 3.10 - 3.30
Volume 207,600
Average price (10 days) 3.25
52-week change 2.10 - 4.90
Average volume (10 days) 171,610.00
Oustanding shares 33,139,966
Market Cap 115.99 (Bil VND)
Gross Profit Margin (%) 0.03
ROA 0.00
ROE 0.00
Financial Leverage 0.14
EPS 48.58
PE 72.04
PB 0.37

News About VHE

Symbols in Industry

Consumer Goods > Food Products

Quotes Volume Price Change
AFX 136,205 9.20 +0.20/+0.02%
AGC 93,400 0.90 +0.10/+0.13%
AGM 0 0.00
0/0%
AGX 0 0.00
0/0%
ANT 8,500 11.40 -0.30/-0.03%
APF 601 56.20 +0.10/+0.00%
ATA 282,575 1.30 +0.10/+0.08%
ATS 300 12.50 +0.90/+0.08%
BBC 700 53.90 +1.90/+0.04%