CTCP Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam
CTCP Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam (VHE : HNX)
Consumer Goods : Food Products
CTCP Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam
Số 277 đường Vạn Xuân, xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội, Việt Nam
vinaherbfoods.com
+84 (243) 381-6999
Fax
+84 (243) 599-0555
Email

Statistics

Ticker VHE
Exchange HNX
Current Price 3 (-0.10/-3.23%)
Intra Day Price Movement 3.00 - 3.10
Volume 259,310
Average price (10 days) 3.14
52-week change 2.70 - 4.30
Average volume (10 days) 764,650.00
Oustanding shares 33,139,966
Market Cap 99.42 (Bil VND)
Gross Profit Margin (%) 0.04
ROA 0.01
ROE 0.01
Financial Leverage 0.23
EPS 63.37
PE 47.34
PB 0.31

News About VHE

Symbols in Industry

Consumer Goods > Food Products

Quotes Volume Price Change
AFX 72,900 8.50
0/0%
AGC 93,400 0.90 +0.10/+0.13%
AGM 188,500 4.57 -0.09/-0.02%
AGX 0 0.00
0/0%
ANT 37,048 13.50
0/0%
APF 5,015 68.00 -0.30/0.00%
ATA 0 0.00
0/0%
ATS 7,200 17.90 +1.40/+0.08%
BBC 300 50.20
0/0%