CTCP Thủy điện Xuân Minh
CTCP Thủy điện Xuân Minh (XMP : UPCOM)
Utilities : Conventional Electricity
CTCP Thủy điện Xuân Minh
Tầng 2, Khu nhà Quản lý điều hành các công trình thủy điện tại thôn Trung Chính, thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam
vcpholdings.com.vn/xuanminh/
+84 (237) 355-5099
Fax
+84 (237) 355-5069
Email

Statistics

Ticker XMP
Exchange UPCOM
Current Price
20.30 (0/0%)
Intra Day Price Movement 0.00 - 0.00
Volume 0
Average price (10 days) 18.57
52-week change 15.10 - 21.70
Average volume (10 days) 660.00
Oustanding shares 15,000,000
Market Cap 304.50 (Bil VND)
Gross Profit Margin (%) 0.63
ROA 0.04
ROE 0.10
Financial Leverage 1.38
EPS 329.17
PE 61.67
PB 2.00

News About XMP

Symbols in Industry

Utilities > Conventional Electricity

Quotes Volume Price Change
AVC 0 0.00
0/0%
BHA 0 0.00
0/0%
BSA 0 0.00
0/0%
BTP 0 0.00
0/0%
CHP 0 0.00
0/0%
DNA 0 0.00
0/0%
DNC 0 0.00
0/0%
DNH 0 0.00
0/0%
DRL 0 0.00
0/0%
DTE 0 0.00
0/0%