CTCP Thủy điện Xuân Minh
CTCP Thủy điện Xuân Minh (XMP : UPCOM)
Utilities : Conventional Electricity
CTCP Thủy điện Xuân Minh
Tầng 2, Khu nhà Quản lý điều hành các công trình thủy điện tại thôn Trung Chính, thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam
www.thuydienxuanminh.vn
+84 (237) 355-5099
Fax
+84 (237) 355-5069
Email

Statistics

Ticker XMP
Exchange UPCOM
Current Price 17.4 (+1.00/+6.10%)
Intra Day Price Movement 16.40 - 17.40
Volume 400
Average price (10 days) 17.22
52-week change 14.60 - 19.70
Average volume (10 days) 890.00
Oustanding shares 15,000,000
Market Cap 256.50 (Bil VND)
Gross Profit Margin (%) 0.56
ROA 0.02
ROE 0.05
Financial Leverage 1.71
EPS 1,027.93
PE 16.64
PB 1.83

News About XMP

Symbols in Industry

Utilities > Conventional Electricity

Quotes Volume Price Change
AVC 53 0.00
0/0%
BHA 0 0.00
0/0%
BSA 7 0.00
0/0%
BTP 11,800 15.45 -0.50/-0.03%
CHP 16,300 25.00 -0.15/-0.01%
DNA 0 0.00
0/0%
DNC 0 0.00
0/0%
DNH 0 0.00
0/0%
DRL 1,700 68.50
0/0%
DTE 64,600 8.80 -1.50/-0.15%