CTCP Thủy điện Xuân Minh
CTCP Thủy điện Xuân Minh (XMP : UPCOM)
Utilities : Conventional Electricity
CTCP Thủy điện Xuân Minh
Tầng 2, Khu nhà Quản lý điều hành các công trình thủy điện tại thôn Trung Chính, thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam
www.thuydienxuanminh.vn
+84 (237) 355-5099
Fax
+84 (237) 355-5069
Email

Statistics

Ticker XMP
Exchange UPCOM
Current Price
17.10 (0/0%)
Intra Day Price Movement 0.00 - 0.00
Volume 0
Average price (10 days) 17.10
52-week change 14.70 - 19.70
Average volume (10 days) 0.00
Oustanding shares 15,000,000
Market Cap 256.50 (Bil VND)
Gross Profit Margin (%) 0.56
ROA 0.02
ROE 0.05
Financial Leverage 1.71
EPS 1,027.93
PE 16.64
PB 1.79

News About XMP

Symbols in Industry

Utilities > Conventional Electricity

Quotes Volume Price Change
AVC 0 0.00
0/0%
BHA 1,019 14.00
0/0%
BSA 100 16.90 +0.60/+0.04%
BTP 13,500 13.40 -0.05/0.00%
CHP 11,900 22.75 +0.15/+0.01%
DNA 100 20.00 +1.00/+0.05%
DNC 0 0.00
0/0%
DNH 0 0.00
0/0%
DRL 900 70.10
0/0%
DTE 930,789 8.00 -1.00/-0.11%