CTCP Thủy điện Xuân Minh
CTCP Thủy điện Xuân Minh (XMP : UPCOM)
Utilities : Conventional Electricity
CTCP Thủy điện Xuân Minh
Tầng 2, Khu nhà Quản lý điều hành các công trình thủy điện tại thôn Trung Chính, thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam
vcpholdings.com.vn/xuanminh/
+84 (237) 355-5099
Fax
+84 (237) 355-5069
Email

Statistics

Ticker XMP
Exchange UPCOM
Current Price
19.60 (0/0%)
Intra Day Price Movement 0.00 - 0.00
Volume 0
Average price (10 days) 19.60
52-week change 14.60 - 21.10
Average volume (10 days) 0.00
Oustanding shares 15,000,000
Market Cap 294.00 (Bil VND)
Gross Profit Margin (%) 0.62
ROA 0.05
ROE 0.12
Financial Leverage 1.52
EPS 1,198.74
PE 16.35
PB 1.93

News About XMP

Symbols in Industry

Utilities > Conventional Electricity

Quotes Volume Price Change
AVC 100 46.90 +0.50/+0.01%
BHA 40,000 13.50 -1.20/-0.08%
BSA 43,064 16.70
0/0%
BTP 13,800 15.80 +0.30/+0.02%
CHP 24,900 25.20
0/0%
DNA 100 18.40 -1.60/-0.08%
DNC 0 0.00
0/0%
DNH 0 0.00
0/0%
DRL 1,600 64.00
0/0%
DTE 9,000 4.80 -0.40/-0.08%