CTCP Thủy điện Xuân Minh
CTCP Thủy điện Xuân Minh (XMP : UPCOM)
Utilities : Conventional Electricity
CTCP Thủy điện Xuân Minh
Tầng 2, Khu nhà Quản lý điều hành các công trình thủy điện tại thôn Trung Chính, thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam
vcpholdings.com.vn/xuanminh/
+84 (237) 355-5099
Fax
+84 (237) 355-5069
Email
thuydienxuanminh@gmail.com

Statistics

Ticker XMP
Exchange UPCOM
Current Price
16.50 (0/0%)
Intra Day Price Movement 0.00 - 0.00
Volume 0
Average price (10 days) 17.36
52-week change 15.00 - 21.70
Average volume (10 days) 1,040.00
Oustanding shares 15,000,000
Market Cap 247.50 (Bil VND)
Gross Profit Margin (%) 0.55
ROA 0.01
ROE 0.03
Financial Leverage 1.35
EPS 411.88
PE 40.06
PB 1.40

News About XMP

Symbols in Industry

Utilities > Conventional Electricity

Quotes Volume Price Change
AVC 7,700 57.50 -0.10/0.00%
BHA 1,601 21.50 -0.50/-0.02%
BSA 341 22.20
0/0%
BTP 76,800 14.00 -0.15/-0.01%
CHP 10,400 34.45 +0.10/+0.00%
DNA 0 0.00
0/0%
DNC 0 0.00
0/0%
DNH 10 0.00
0/0%
DRL 800 64.70 -0.60/-0.01%
DTE 35,650 5.10 +0.50/+0.11%