CTCP Thủy sản và Thương mại Thuận Phước
CTCP Thủy sản và Thương mại Thuận Phước (THP : UPCOM)
Consumer Goods : Farming & Fishing & Plantations
CTCP Thủy sản và Thương mại Thuận Phước
Khu công nghiệp dịch vụ Thủy sản Thọ Quang, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng
www.thuanphuoc.vn
+84 (236) 392-0920
Fax
+84 (236) 392-3308
Email
info@thuanphuoc.vn

Statistics

Ticker THP
Exchange UPCOM
Current Price
7.70 (0/0%)
Intra Day Price Movement 0.00 - 0.00
Volume 0
Average price (10 days) 7.82
52-week change 7.00 - 10.30
Average volume (10 days) 3,350.00
Oustanding shares 21,610,785
Market Cap 166.40 (Bil VND)
Gross Profit Margin (%) 0.08
ROA 0.01
ROE 0.04
Financial Leverage 3.31
EPS 374.98
PE 20.53
PB 0.48

News About THP

Symbols in Industry

Consumer Goods > Farming & Fishing & Plantations

Quotes Volume Price Change
AAM 6,500 8.75 -0.06/-0.01%
ABT 400 34.80 -0.50/-0.01%
ACL 27,200 12.35 -0.15/-0.01%
AGD 800 35.80 -2.60/-0.07%
AGF 0 0.00
0/0%
ANV 652,700 31.95 +0.45/+0.01%
APT 0 0.00
0/0%
AUM 0 0.00
0/0%
AVF 0 0.00
0/0%
BAF 5,236,800 22.75 +0.50/+0.02%