CTCP Thủy sản và Thương mại Thuận Phước
CTCP Thủy sản và Thương mại Thuận Phước (THP : UPCOM)
Consumer Goods : Farming & Fishing & Plantations
CTCP Thủy sản và Thương mại Thuận Phước
Khu công nghiệp dịch vụ Thủy sản Thọ Quang, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng
www.thuanphuoc.vn
+84 (236) 392-0920
Fax
+84 (236) 392-3308
Email
info@thuanphuoc.vn

Statistics

Ticker THP
Exchange UPCOM
Current Price 9.1 (-0.40/-4.21%)
Intra Day Price Movement 9.10 - 9.20
Volume 2,300
Average price (10 days) 9.33
52-week change 8.50 - 13.40
Average volume (10 days) 1,000.00
Oustanding shares 21,610,785
Market Cap 196.66 (Bil VND)
Gross Profit Margin (%) 0.09
ROA 0.01
ROE 0.06
Financial Leverage 2.80
EPS 1,066.05
PE 8.54
PB 0.64

News About THP

Symbols in Industry

Consumer Goods > Farming & Fishing & Plantations

Quotes Volume Price Change
AAM 3,700 10.85 +0.25/+0.02%
ABT 0 0.00
0/0%
ACL 40,400 11.60 -0.15/-0.01%
AGD 800 35.80 -2.60/-0.07%
AGF 0 0.00
0/0%
ANV 1,434,600 32.60 -0.35/-0.01%
APT 0 0.00
0/0%
AUM 0 0.00
0/0%
AVF 0 0.00
0/0%
BAF 2,539,300 23.70 -0.10/0.00%