CTCP Thủy sản và Thương mại Thuận Phước
CTCP Thủy sản và Thương mại Thuận Phước (THP : UPCOM)
Consumer Goods : Farming & Fishing & Plantations
CTCP Thủy sản và Thương mại Thuận Phước
Khu công nghiệp dịch vụ Thủy sản Thọ Quang, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng
www.thuanphuoc.vn
+84 (236) 392-0920
Fax
+84 (236) 392-3308
Email
info@thuanphuoc.vn

Statistics

Ticker THP
Exchange UPCOM
Current Price 10.4 (+1.30/+14.29%)
Intra Day Price Movement 10.30 - 10.40
Volume 1,600
Average price (10 days) 10.40
52-week change 9.50 - 15.60
Average volume (10 days) 2,990.00
Oustanding shares 21,610,785
Market Cap 216.11 (Bil VND)
Gross Profit Margin (%) 0.10
ROA 0.01
ROE 0.04
Financial Leverage 3.51
EPS 624.18
PE 16.02
PB 0.72

News About THP

Symbols in Industry

Consumer Goods > Farming & Fishing & Plantations

Quotes Volume Price Change
AAM 4,400 11.65 -0.20/-0.02%
ABT 500 34.00 -0.40/-0.01%
ACL 205,600 14.80 -0.50/-0.03%
AGD 800 35.80 -2.60/-0.07%
AGF 1,430 2.90
0/0%
ANV 1,135,600 39.20 +0.85/+0.02%
APT 0 0.00
0/0%
AUM 0 0.00
0/0%
AVF 443,720 1.00
0/0%
BAF 2,116,500 22.45 -0.15/-0.01%