CTCP Thủy sản và Thương mại Thuận Phước
CTCP Thủy sản và Thương mại Thuận Phước (THP : UPCOM)
Consumer Goods : Farming & Fishing & Plantations
CTCP Thủy sản và Thương mại Thuận Phước
Khu công nghiệp dịch vụ Thủy sản Thọ Quang, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng
www.thuanphuoc.vn
+84 (236) 392-0920
Fax
+84 (236) 392-3308
Email
info@thuanphuoc.vn

Statistics

Ticker THP
Exchange UPCOM
Current Price
9.80 (0/0%)
Intra Day Price Movement 0.00 - 0.00
Volume 0
Average price (10 days) 9.83
52-week change 9.50 - 15.60
Average volume (10 days) 2,990.00
Oustanding shares 21,610,785
Market Cap 216.11 (Bil VND)
Gross Profit Margin (%) 0.10
ROA 0.01
ROE 0.04
Financial Leverage 3.51
EPS 624.18
PE 16.02
PB 0.72

News About THP

Symbols in Industry

Consumer Goods > Farming & Fishing & Plantations

Quotes Volume Price Change
AAM 16,100 12.00 -0.40/-0.03%
ABT 200 36.40 +2.35/+0.07%
ACL 258,000 12.75 +0.80/+0.07%
AGD 800 35.80 -2.60/-0.07%
AGF 0 0.00
0/0%
ANV 1,471,500 24.35 +1.55/+0.07%
APT 0 0.00
0/0%
AUM 0 0.00
0/0%
AVF 0 0.00
0/0%
BAF 3,987,800 19.60 +1.15/+0.06%