CTCP Cà phê Phước An
CTCP Cà phê Phước An (CPA : UPCOM)
Consumer Goods : Farming & Fishing & Plantations
CTCP Cà phê Phước An
Km 26, Quốc lộ 26, xã Ea Yông, huyện Krông Pắk, Đắk Lắk
www.phuocancoffee.com.vn
+84 (262) 352-1149
Fax
+84 (262) 352-1246
Email
pancoffeeco@gmail.com

Statistics

Ticker CPA
Exchange UPCOM
Current Price
6.00 (0/0%)
Intra Day Price Movement 0.00 - 0.00
Volume 39
Average price (10 days) 6.18
52-week change 4.80 - 4.80
Average volume (10 days) 0.00
Oustanding shares 23,627,990
Market Cap 65.41 (Bil VND)
Gross Profit Margin (%)
ROA
ROE
Financial Leverage
EPS -854.21
PE -7.02
PB 2.45

News About CPA

Symbols in Industry

Consumer Goods > Farming & Fishing & Plantations

Quotes Volume Price Change
AAM 8,100 9.20 +0.04/+0.00%
ABT 2,600 34.90 -0.55/-0.02%
ACL 31,600 12.30 +0.05/+0.00%
AGD 800 35.80 -2.60/-0.07%
AGF 0 0.00
0/0%
ANV 1,671,300 31.05 +0.35/+0.01%
APT 0 0.00
0/0%
AUM 0 0.00
0/0%
AVF 0 0.00
0/0%
BAF 1,537,800 25.00 -0.25/-0.01%