CTCP Cà phê Phước An
CTCP Cà phê Phước An (CPA : UPCOM)
Consumer Goods : Farming & Fishing & Plantations
CTCP Cà phê Phước An
Km 26, Quốc lộ 26, xã Ea Yông, huyện Krông Pắk, Đắk Lắk
www.phuocancoffee.com.vn
+84 (262) 352-1149
Fax
+84 (262) 352-1246
Email
pancoffeeco@gmail.com

Statistics

Ticker CPA
Exchange UPCOM
Current Price 6.3 (-1.10/-14.86%)
Intra Day Price Movement 6.30 - 6.30
Volume 100
Average price (10 days) 8.67
52-week change 4.80 - 4.80
Average volume (10 days) 0.00
Oustanding shares 23,627,990
Market Cap 65.41 (Bil VND)
Gross Profit Margin (%)
ROA
ROE
Financial Leverage
EPS -2,544.55
PE
PB 1.00

News About CPA

Symbols in Industry

Consumer Goods > Farming & Fishing & Plantations

Quotes Volume Price Change
AAM 7,400 11.50 -0.25/-0.02%
ABT 300 32.95 -0.05/0.00%
ACL 8,300 11.70 -0.10/-0.01%
AGD 800 35.80 -2.60/-0.07%
AGF 16,544 2.70
0/0%
ANV 732,200 30.35
0/0%
APT 1,000 2.50
0/0%
AUM 0 0.00
0/0%
AVF 254,528 0.60 +0.10/+0.20%
BAF 1,280,100 20.05 +0.05/+0.00%