CTCP Cà phê Phước An
CTCP Cà phê Phước An (CPA : UPCOM)
Consumer Goods : Farming & Fishing & Plantations
CTCP Cà phê Phước An
Km 26, Quốc lộ 26, xã Ea Yông, huyện Krông Pắk, Đắk Lắk
www.phuocancoffee.com.vn
+84 (262) 352-1149
Fax
+84 (262) 352-1246
Email
pancoffeeco@gmail.com

Statistics

Ticker CPA
Exchange UPCOM
Current Price
7.40 (0/0%)
Intra Day Price Movement 0.00 - 0.00
Volume 0
Average price (10 days) 7.04
52-week change 4.80 - 4.80
Average volume (10 days) 0.00
Oustanding shares 23,627,990
Market Cap 65.41 (Bil VND)
Gross Profit Margin (%)
ROA
ROE
Financial Leverage
EPS -769.17
PE -9.62
PB 3.13

News About CPA

Symbols in Industry

Consumer Goods > Farming & Fishing & Plantations

Quotes Volume Price Change
AAM 5,600 8.29 -0.10/-0.01%
ABT 9,200 34.50 -0.50/-0.01%
ACL 166,800 13.75 +0.50/+0.04%
AGD 800 35.80 -2.60/-0.07%
AGF 120 3.00
0/0%
ANV 1,092,800 34.00 +0.25/+0.01%
APT 0 0.00
0/0%
AUM 0 0.00
0/0%
AVF 0 0.00
0/0%
BAF 5,377,400 21.00 +0.05/+0.00%