Ban Quản lý và Điều hành Bến xe tàu
Ban Quản lý và Điều hành Bến xe tàu (BXT : UPCOM)
Industrials : Transportation Services
Ban Quản lý và Điều hành Bến xe tàu
Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
+84 (293) 387-7448
Fax
Email
ctycpbxthg@gmail.com

Statistics

Ticker BXT
Exchange UPCOM
Current Price
10.60 (0/0%)
Intra Day Price Movement 0.00 - 0.00
Volume 0
Average price (10 days) 10.60
52-week change 10.50 - 10.50
Average volume (10 days) 0.00
Oustanding shares 3,434,970
Market Cap 36.16 (Bil VND)
Gross Profit Margin (%)
ROA
ROE
Financial Leverage 5.78
EPS
PE
PB 7.07

News About BXT

Symbols in Industry

Industrials > Transportation Services

Quotes Volume Price Change
ACV 8,900 84.80 -0.10/0.00%
ASG 600 24.35 +0.25/+0.01%
BLN 0 0.00
0/0%
BSG 8,200 13.20 +0.10/+0.01%
BXD 0 0.00
0/0%
BXT 0 0.00
0/0%
CAG 2,500 8.80 +0.30/+0.04%
CIA 1,100 9.90 +0.10/+0.01%
CLL 11,500 24.50
0/0%
CVP 0 0.00
0/0%