CTCP Môi trường và Dịch vụ đô thị Việt Trì
CTCP Môi trường và Dịch vụ đô thị Việt Trì ( : )
Oil & Gas :
CTCP Môi trường và Dịch vụ đô thị Việt Trì
Số nhà 2181, đường Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
viettriurenco.vn
+84(210) 384 - 6320
Fax
+84(210) 384-6344
Email
viettriurenco@gmail.com

Statistics

Ticker
Exchange
Current Price
11.50 (0/0%)
Intra Day Price Movement -
Volume
Average price (10 days)
52-week change -
Average volume (10 days)
Oustanding shares
Market Cap (Bil VND)
Gross Profit Margin (%)
ROA
ROE
Financial Leverage
EPS
PE
PB

News About

Symbols in Industry

Oil & Gas >

Quotes Volume Price Change
BUD 100 13.90
0/0%
DUS 0 0.00
0/0%
MHP 0 0.00
0/0%
MPY 0 0.00
0/0%
MQB 0 0.00
0/0%
MTB 0 0.00
0/0%
UPC 0 0.00
0/0%