397 Joint Stock Company 397
397 Joint Stock Company 397 (BCB : UPCOM)
Basic Resources : Coal
397 Joint Stock Company 397
Số 251 Khu Vĩnh Tuy II, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
congtycophan397.com.vn
+84 (203) 221-1329
Fax
+84 (203) 387-1229
Email
ctycophan397@gmail.com

Statistics

Ticker BCB
Exchange UPCOM
Current Price
0.40 (0/0%)
Intra Day Price Movement 0.00 - 0.00
Volume 0
Average price (10 days) 0.40
52-week change 8.20 - 10.10
Average volume (10 days) 0.00
Oustanding shares 5,000,000
Market Cap 41.00 (Bil VND)
Gross Profit Margin (%)
ROA
ROE
Financial Leverage 6.19
EPS 2,936.34
PE 2.79
PB 0.80

News About BCB

Symbols in Industry

Basic Resources > Coal

Quotes Volume Price Change
BCB 0 0.00
0/0%
CLM 1,000 84.00 -2.00/-0.02%
CST 64,700 16.30 -0.10/-0.01%
CZC 0 0.00
0/0%
HLC 1,342 13.90 +0.10/+0.01%
MDC 368 11.30
0/0%
MVB 100 17.60 -1.30/-0.07%
NBC 92,845 15.10 -0.30/-0.02%
TC6 77,175 10.20 -0.10/-0.01%