397 Joint Stock Company 397
397 Joint Stock Company 397 (BCB : UPCOM)
Basic Materials : Coal
397 Joint Stock Company 397
Số 251 Khu Vĩnh Tuy II, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
congtycophan397.com.vn
+84 (203) 221-1329
Fax
+84 (203) 387-1229
Email
ctycophan397@gmail.com

Statistics

Ticker BCB
Exchange UPCOM
Current Price
0.50 (0/0%)
Intra Day Price Movement 0.00 - 0.00
Volume 0
Average price (10 days) 0.50
52-week change 8.20 - 10.10
Average volume (10 days) 0.00
Oustanding shares 5,700,000
Market Cap 41.00 (Bil VND)
Gross Profit Margin (%)
ROA
ROE
Financial Leverage 6.19
EPS 2,936.34
PE 2.79
PB 0.80

News About BCB

Symbols in Industry

Basic Materials > Coal

Quotes Volume Price Change
BCB 0 0.00
0/0%
CLM 100 58.00 -0.20/0.00%
CST 101,501 17.00 -0.20/-0.01%
CZC 0 0.00
0/0%
HLC 5,800 11.60 -0.20/-0.02%
MDC 21,700 11.40
0/0%
MVB 600 19.30 -0.60/-0.03%
NBC 338,532 12.40 -0.20/-0.02%
TC6 301,158 7.90 -0.40/-0.05%