Công ty TNHH MTV Môi trường và Công trình Đô thị Hưng Yên
Công ty TNHH MTV Môi trường và Công trình Đô thị Hưng Yên (MHY : UPCOM)
Oil & Gas :
Công ty TNHH MTV Môi trường và Công trình Đô thị Hưng Yên
Số 12, đường Tây Thành, phường Quang Trung, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
moitruongdothihungyen.com
+84 (221) 386-7199
Fax
Email
moitruongdothihungyen@gmail.com

Statistics

Ticker MHY
Exchange UPCOM
Current Price
18.80 (0/0%)
Intra Day Price Movement 0.00 - 0.00
Volume 0
Average price (10 days) 18.80
52-week change 18.80 - 18.80
Average volume (10 days) 0.00
Oustanding shares 15,113,472
Market Cap 298.68 (Bil VND)
Gross Profit Margin (%)
ROA
ROE
Financial Leverage 0.08
EPS 17.43
PE 8,636.36
PB 1.40

News About MHY

Symbols in Industry

Oil & Gas >

Quotes Volume Price Change
AGE 200 9.10 -0.40/-0.04%
BLU 0 0.00
0/0%
BMD 0 0.00
0/0%
BRS 0 0.00
0/0%
BTU 0 0.00
0/0%
CAM 0 0.00
0/0%
CDH 0 0.00
0/0%
CVH 0 0.00
0/0%
DLM 0 0.00
0/0%
DNE 0 0.00
0/0%