Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt
Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (TIN : UPCOM)
Financials : Banks
Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt
Tầng 17, tòa nhà Mipec Tower, số 229 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
https://www.vietcredit.com.vn/
+84 (24) 627-02127
Fax
Email
phucvu247@vietcredit.com.vn

Statistics

Ticker TIN
Exchange UPCOM
Current Price 10.8 (-0.20/-1.82%)
Intra Day Price Movement 10.70 - 10.90
Volume 5,300
Average price (10 days) 11.16
52-week change 8.80 - 17.50
Average volume (10 days) 4,070.00
Oustanding shares 70,137,214
Market Cap 757.48 (Bil VND)
Gross Profit Margin (%) 0.00
ROA 0.00
ROE 0.02
Financial Leverage
EPS 274.62
PE 39.33
PB 0.89

News About TIN

Symbols in Industry

Financials > Banks

Quotes Volume Price Change
ABB 2,450,456 7.90 -0.10/-0.01%
ACB 17,350,400 27.15 +0.30/+0.01%
BAB 16,248 12.20 -0.20/-0.02%
BID 2,349,900 50.30 +0.60/+0.01%
BVB 393,813 10.90 +0.10/+0.01%
CTG 15,414,300 34.05 +0.60/+0.02%
EIB 13,285,100 16.95 -0.05/0.00%
EVF 17,879,400 13.40 -0.65/-0.05%