Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt
Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (TIN : UPCOM)
Financials : Banks
Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt
Tầng 17, tòa nhà Mipec Tower, số 229 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
https://www.vietcredit.com.vn/
+84 (24) 627-02127
Fax
Email
phucvu247@vietcredit.com.vn

Statistics

Ticker TIN
Exchange UPCOM
Current Price 10 (-0.30/-2.91%)
Intra Day Price Movement 10.00 - 10.50
Volume 7,400
Average price (10 days) 10.98
52-week change 8.80 - 17.50
Average volume (10 days) 2,400.00
Oustanding shares 91,178,378
Market Cap 911.78 (Bil VND)
Gross Profit Margin (%) 0.00
ROA 0.00
ROE 0.02
Financial Leverage
EPS 211.24
PE 47.34
PB 1.08

News About TIN

Symbols in Industry

Financials > Banks

Quotes Volume Price Change
ABB 1,286,074 7.90 -0.10/-0.01%
ACB 15,105,000 24.00 -0.75/-0.03%
BAB 4,647 12.00 -0.20/-0.02%
BID 3,359,700 46.00 -1.70/-0.04%
BVB 9,052,111 12.60 -1.00/-0.07%
CTG 9,825,700 32.40 -1.25/-0.04%
EIB 5,506,800 17.95 -0.40/-0.02%
EVF 6,125,300 12.90 -0.05/0.00%