Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt
Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (TIN : UPCOM)
Financials : Investment Services
Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt
Tầng 17, tòa nhà Mipec Tower, số 229 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
https://www.vietcredit.com.vn/
+84 (24) 627-02127
Fax
Email
phucvu247@vietcredit.com.vn

Statistics

Ticker TIN
Exchange UPCOM
Current Price 12.3 (+0.30/+2.50%)
Intra Day Price Movement 12.30 - 12.30
Volume 200
Average price (10 days) 13.31
52-week change 9.30 - 27.50
Average volume (10 days) 1,500.00
Oustanding shares 70,137,214
Market Cap 862.69 (Bil VND)
Gross Profit Margin (%) 0.00
ROA 0.01
ROE 0.08
Financial Leverage
EPS 997.08
PE 12.34
PB 1.04

News About TIN

Symbols in Industry

Financials > Investment Services

Quotes Volume Price Change
BCG 2,446,500 6.45 +0.15/+0.02%
CLS 0 0.00
0/0%
FSC 0 0.00
0/0%
GBS 0 0.00
0/0%