CTCP Bất động sản Dầu khí
CTCP Bất động sản Dầu khí (PWA : UPCOM)
Financials : Real Estate Services
CTCP Bất động sản Dầu khí
Số 52 Quốc Tử Giám, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
www.petrowaco.vn
+84 (24) 374-74510
Fax
+84 (24) 384-31942
Email
petrowaco@gmail.com

Statistics

Ticker PWA
Exchange UPCOM
Current Price
3.70 (0/0%)
Intra Day Price Movement 3.70 - 3.70
Volume 1,300
Average price (10 days) 3.77
52-week change 7.20 - 24.30
Average volume (10 days) 61,090.00
Oustanding shares 10,000,000
Market Cap 88.00 (Bil VND)
Gross Profit Margin (%)
ROA
ROE
Financial Leverage 5.37
EPS 2,144.63
PE 4.10
PB 0.80

News About PWA

Symbols in Industry

Financials > Real Estate Services

Quotes Volume Price Change
BCM 97,800 82.20 +0.20/+0.00%
CIG 33,200 3.25
0/0%
CKG 103,400 21.90 -0.20/-0.01%
CRE 343,600 7.09 -0.01/0.00%
DLG 938,900 2.11 +0.01/+0.00%
DLR 0 0.00
0/0%
DTI 154,000 9.20
0/0%
DXS 832,800 5.95 -0.05/-0.01%
FIR 240,200 42.50 -0.30/-0.01%
FLC 0 0.00
0/0%