CTCP Bất động sản Dầu khí
CTCP Bất động sản Dầu khí (PWA : UPCOM)
Financials : Real Estate Services
CTCP Bất động sản Dầu khí
Số 52 Quốc Tử Giám, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
www.petrowaco.vn
+84 (24) 374-74510
Fax
+84 (24) 384-31942
Email
petrowaco@gmail.com

Statistics

Ticker PWA
Exchange UPCOM
Current Price 3.4 (+0.30/+9.68%)
Intra Day Price Movement 3.40 - 3.50
Volume 11,600
Average price (10 days) 3.40
52-week change 7.20 - 24.30
Average volume (10 days) 61,090.00
Oustanding shares 10,000,000
Market Cap 88.00 (Bil VND)
Gross Profit Margin (%)
ROA
ROE
Financial Leverage 5.37
EPS -456.20
PE -7.01
PB 0.42

News About PWA

Symbols in Industry

Financials > Real Estate Services

Quotes Volume Price Change
BCM 625,000 50.50 -2.20/-0.04%
CIG 65,700 4.56 -0.04/-0.01%
CKG 27,700 19.10
0/0%
CRE 231,200 8.01 +0.11/+0.01%
DLG 794,500 1.85 -0.03/-0.02%
DLR 0 0.00
0/0%
DTI 14,533 3.60
0/0%
DXS 1,000,800 6.90
0/0%
FIR 669,400 6.75 -0.25/-0.04%
FLC 0 0.00
0/0%