CTCP Bất động sản Dầu khí
CTCP Bất động sản Dầu khí (PWA : UPCOM)
Financials : Real Estate Services
CTCP Bất động sản Dầu khí
Số 52 Quốc Tử Giám, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
www.petrowaco.vn
+84 (24) 374-74510
Fax
+84 (24) 384-31942
Email
petrowaco@gmail.com

Statistics

Ticker PWA
Exchange UPCOM
Current Price
4.40 (0/0%)
Intra Day Price Movement 4.20 - 4.50
Volume 21,100
Average price (10 days) 4.73
52-week change 7.20 - 24.30
Average volume (10 days) 61,090.00
Oustanding shares 10,000,000
Market Cap 88.00 (Bil VND)
Gross Profit Margin (%)
ROA
ROE
Financial Leverage 5.37
EPS 2,144.63
PE 4.10
PB 0.80

News About PWA

Symbols in Industry

Financials > Real Estate Services

Quotes Volume Price Change
BCM 333,000 69.50 -1.10/-0.02%
CIG 331,500 7.01 +0.01/+0.00%
CKG 272,100 25.50 -1.15/-0.04%
CRE 1,445,700 9.33 -0.42/-0.04%
DLG 2,689,300 2.57 -0.11/-0.04%
DLR 0 0.00
0/0%
DTI 128,032 4.60
0/0%
DXS 4,531,500 10.30 -0.75/-0.07%
FIR 742,500 22.00 -1.05/-0.05%
FLC 0 0.00
0/0%