CTCP In Tổng hợp Bình Dương
CTCP In Tổng hợp Bình Dương (IBD : UPCOM)
Consumer Services : Publishing
CTCP In Tổng hợp Bình Dương
Số 01 đường Huỳnh Văn Nghệ, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
+84 (274) 383-1505
Fax
+84 (274) 382-2941
Email
admin@intonghopbd.com.vn

Statistics

Ticker IBD
Exchange UPCOM
Current Price
10.00 (0/0%)
Intra Day Price Movement 0.00 - 0.00
Volume 0
Average price (10 days) 10.00
52-week change 12.00 - 12.50
Average volume (10 days) 0.00
Oustanding shares 9,000,000
Market Cap 108.00 (Bil VND)
Gross Profit Margin (%)
ROA
ROE
Financial Leverage 0.20
EPS 1,131.75
PE 9.42
PB 0.95

News About IBD

Symbols in Industry

Consumer Services > Publishing

Quotes Volume Price Change
ADC 1,200 19.80
0/0%
ALT 700 14.00
0/0%
BDB 0 0.00
0/0%
BED 0 0.00
0/0%
BST 200 15.30 +0.80/+0.06%
DAD 101 18.60
0/0%
DAE 38 0.00
0/0%
DHI 5,400 5.60 -0.30/-0.05%
DNB 0 0.00
0/0%
EBS 9,000 11.10 -0.50/-0.04%