CTCP In Tổng hợp Bình Dương
CTCP In Tổng hợp Bình Dương (IBD : UPCOM)
Consumer Services : Publishing
CTCP In Tổng hợp Bình Dương
Số 01 đường Huỳnh Văn Nghệ, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
+84 (274) 383-1505
Fax
+84 (274) 382-2941
Email
admin@intonghopbd.com.vn

Statistics

Ticker IBD
Exchange UPCOM
Current Price
11.00 (0/0%)
Intra Day Price Movement 0.00 - 0.00
Volume 0
Average price (10 days) 11.00
52-week change 12.00 - 12.50
Average volume (10 days) 0.00
Oustanding shares 9,000,000
Market Cap 108.00 (Bil VND)
Gross Profit Margin (%)
ROA
ROE
Financial Leverage 0.20
EPS 524.96
PE 22.86
PB 1.18

News About IBD

Symbols in Industry

Consumer Services > Publishing

Quotes Volume Price Change
ADC 100 15.60
0/0%
ALT 100 15.70 +1.30/+0.09%
BDB 0 0.00
0/0%
BED 0 0.00
0/0%
BST 500 14.60 +1.30/+0.10%
DAD 300 17.30 -0.60/-0.03%
DAE 0 0.00
0/0%
DHI 5,400 5.60 -0.30/-0.05%
DNB 0 0.00
0/0%
EBS 703 9.80 -0.30/-0.03%