CTCP Công trình Giao thông Công chánh
CTCP Công trình Giao thông Công chánh (CPW : UPCOM)
Oil & Gas :
CTCP Công trình Giao thông Công chánh
14-16 Phan Đăng Lưu, phường 6, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
www.gtccsg.com
+84 (8) 384-14872
Fax
+84 (8) 384-14824
Email
email@gtccsg.com

Statistics

Ticker CPW
Exchange UPCOM
Current Price
1.90 (0/0%)
Intra Day Price Movement 0.00 - 0.00
Volume 0
Average price (10 days) 1.90
52-week change -
Average volume (10 days)
Oustanding shares 26,875,000
Market Cap 51.06 (Bil VND)
Gross Profit Margin (%) 0.04
ROA 0.01
ROE 0.04
Financial Leverage 2.01
EPS 421.13
PE 4.51
PB 0.23

News About CPW

Symbols in Industry

Oil & Gas >

Quotes Volume Price Change
AC4 0 0.00
0/0%
ACS 0 0.00
0/0%
ALV 9,100 4.40 -0.20/-0.04%
AMS 6,725 7.60
0/0%
ASD 0 0.00
0/0%
ATB 0 0.00
0/0%
B82 0 0.00
0/0%
BAX 0 0.00
0/0%
BCE 116,000 8.19 +0.06/+0.01%
BDC 0 0.00
0/0%