CTCP Tứ Hải Hà Nam
CTCP Tứ Hải Hà Nam (THM : UPCOM)
Consumer Goods : Clothing & Accessories
CTCP Tứ Hải Hà Nam
Xóm Đình, thôn Lương Tràng, xã Liêm Tiết, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
tuhaijsc.vn
0963 036 598
Fax
Email

Statistics

Ticker THM
Exchange UPCOM
Current Price
9.00 (0/0%)
Intra Day Price Movement 9.00 - 9.40
Volume 600
Average price (10 days) 9.38
52-week change 11.20 - 15.70
Average volume (10 days) 270.00
Oustanding shares 11,048,000
Market Cap (Bil VND)
Gross Profit Margin (%)
ROA
ROE
Financial Leverage
EPS 587.13
PE 15.33
PB 0.81

News About THM

Symbols in Industry

Consumer Goods > Clothing & Accessories

Quotes Volume Price Change
ADS 1,642,600 13.50 -0.45/-0.03%
AG1 1,300 8.50 -0.70/-0.08%
AQN 0 0.00
0/0%
ATD 0 0.00
0/0%
BDG 0 0.00
0/0%
BMG 101 19.00
0/0%
BVN 0 0.00
0/0%
DCG 0 0.00
0/0%
DM7 0 0.00
0/0%
FTM 1,029,914 0.80 +0.10/+0.14%