Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Công ty TNHH Đầu Tư FC 0 0.00% 10/03/2016
Ngân Hàng TMCP Tiên Phong 0 0.00% 23/11/2015
Temasia Capital Ltd 0 0.00% 01/04/2016
Công ty TNHH Đầu Tư FF 0 0.00% 03/09/2015
Park Soon O 0 0.00% 31/12/2012
Quỹ thành viên Việt Nhật 0 0.00% 31/12/2012
Lee Oh Yeol 0 0.00% 27/12/2016
Red River Holding 0 0.00% 01/04/2016
CTCP Chứng khoán Agribank 0 0.00% 08/12/2011
Nguyễn Văn Đào 0 0.00% 31/12/2016
Jean Charles Emile Joseph Belliol 0 0.00% 30/01/2023
Đinh Thị Thanh Nhàn 0 0.00% 30/01/2023
Lê Khả Tuyên Members of the Board 0 0.00% 30/01/2023
Nguyễn Khắc Hùng 0 0.00% 30/01/2023
CTCP Quản lý Quỹ đầu tư FPT 0 0.00% 10/03/2016
CTCP Chứng khoán VIX 0 0.00% 31/12/2018
Trương Thanh Hải 0 0.00% 08/05/2017