Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp 2,076,943,011 95.40% 30/06/2022
Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP 222,800 0.01% 31/12/2021
Nguyễn Chánh Duy 7,000 0.00% 30/06/2022
Vũ Thế Phiệt Chief of Executive Officer 6,900 0.00% 30/06/2022
Lê Xuân Tùng 6,700 0.00% 31/12/2019
Lê Thị Diệu Thúy Members of the Board 6,200 0.00% 30/06/2022
Nguyễn Đức Hùng Deputy CEO 6,200 0.00% 30/06/2022
Lê Thị Hương Giang 5,700 0.00% 30/06/2021
Đỗ Tất Bình Deputy CEO 5,700 0.00% 30/06/2022
Nguyễn Tiến Việt Members of the Board 5,000 0.00% 30/06/2022
Nguyễn Thị Hồng Phượng Members of the Board 5,000 0.00% 30/06/2022
Võ Anh Tú 4,900 0.00% 31/12/2019
Hoàng Thị Thành 4,800 0.00% 31/12/2018
Nguyễn Hữu Phúc Member of the Board of Internal controllers 4,300 0.00% 30/06/2022
Hồ Minh Tiến 4,000 0.00% 31/12/2019
Đào Việt Dũng Members of the Board 3,800 0.00% 30/06/2022
Lê Mạnh Hùng 3,300 0.00% 31/12/2018
Bùi Á Đông 3,000 0.00% 30/06/2022
Huỳnh Thị Diệu Board of internal controllers 2,500 0.00% 30/06/2022
Nguyễn Đình Dương 2,000 0.00% 31/12/2019