Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
CTCP Traphaco 1,130,271 58.21% 31/12/2020
America LLC 425,639 21.92% 19/09/2022
Phan Thành Trinh Chief of Executive Officer 18,307 0.94% 31/12/2019
CTCP Dược - Vật tư Y tế Đăc Lăk 4 0.00% 31/12/2020
CTCP Đầu tư Nam Dương 0 0.00% 31/12/2018
Nguyễn Kim Thuận 0 0.00% 08/05/2017
Chử Văn Oanh 0 0.00% 31/12/2015
Trần Nguyễn Hoàng Nam Thành Tín 0 0.00% 03/12/2022
Nguyễn Văn Thông Member of the Board of Internal controllers 0 0.00% 03/12/2022
Nguyễn Mậu Hoàng Sơn Chairman of the Board of Directors 0 0.00% 03/12/2022
Huỳnh Thị Cẩm Vân 0 0.00% 03/12/2022
Trần Anh Tuấn 0 0.00% 03/12/2022
Trần Văn Lợi Member of the Board of Internal controllers 0 0.00% 03/12/2022
Nguyễn Thị Hồng Anh 0 0.00% 03/12/2022
Hồ Hoàng Long 0 0.00% 03/12/2022
Lường Thị Phương Minh 0 0.00% 31/10/2012
Nguyễn Thị Ngọc Thúy 0 0.00% 31/10/2012
Lê Thị Mỹ Lệ Members of the Board 0 0.00% 03/12/2022
Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước 0 0.00% 24/05/2013
Nguyễn Thị Kim Liên 0 0.00% 04/03/2022