Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Công ty TNHH Bảo hiểm Dongbu 30,000,000 37.32% 30/06/2022
CTCP Chứng khoán VNDIRECT 13,216,055 16.44% 30/06/2022
Vũ Thị Thư 7,950,000 9.89% 31/12/2021
Hoàng Thị Minh Phương 7,950,000 9.89% 31/12/2021
Tổng CTCP Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam 3,556,224 4.42% 30/06/2022
Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán I.P.A 2,589,341 3.22% 30/06/2022
CTCP COKYVINA 1,046,930 1.30% 08/09/2022
Cao Bá Huy Members of the Board 17,793 0.02% 30/06/2022
Bùi Thanh Hiền Member of the Board of Internal controllers 12,355 0.02% 01/08/2022
Trần Thị Minh Members of the Board 11,257 0.01% 30/06/2022
Nguyễn Minh Đức 8,400 0.01% 31/12/2021
Phạm Thị Phương Anh 6,720 0.01% 25/01/2022
Nghiêm Xuân Thung 1,036 0.00% 30/06/2022
Nguyễn Trung Tiến 180 0.00% 30/06/2022
Đỗ Phúc Hiệp 160 0.00% 30/06/2022
Đỗ Thị Huân 79 0.00% 30/06/2022
Lưu Phương Lan 51 0.00% 30/06/2022
Nghiêm Xuân Thái CEO 6 0.00% 19/01/2022
Mai Xuân Dũng Members of the Board 0 0.00% 29/11/2022
Đỗ Thanh Hương Members of the Board 0 0.00% 29/11/2022