Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Nguyễn Phúc Vinh 9,355,500 20.77% 03/10/2022
Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc 8,385,108 18.61% 03/10/2022
Công ty TNHH Đầu Tư Linh Lam 4,283,925 9.51% 03/10/2022
Công ty TNHH Jerad 3,665,154 8.14% 03/10/2022
CTCP Điện lực Miền Bắc 3,664,653 8.14% 03/10/2022
Thiều Kim Quỳnh 3,381,776 7.51% 03/10/2022
Vũ Minh Tú Members of the Board 887,072 2.17% 18/07/2022
Lại Hợp Quốc Members of the Board 875,590 2.14% 30/06/2022
Bùi Tuyết Vân Chief Accountant 235,207 0.52% 17/10/2022
Nguyễn Văn Luân 202,650 0.49% 30/06/2022
Nguyễn Thanh Nhàn 138,495 0.34% 30/06/2022
Cao Thị Ánh Tuyết 73,500 0.18% 30/06/2022
Nguyễn Văn Minh Board of internal controllers 68,250 0.17% 30/06/2022
Bùi Thị Hồng Trang 67,125 0.16% 30/06/2022
Nguyễn Tài Tuân Vice- president 54,559 0.13% 30/06/2022
Nguyễn Vân Kiều 50,000 0.13% 31/12/2020
Tường Thế Huy Member of the Board of Internal controllers 31,500 0.08% 30/06/2022
Đỗ Minh Đức Members of the Board 18,900 0.05% 30/06/2022
Lê Thị Thu Nhàn 16,380 0.04% 30/06/2022
Nguyễn Thị Chang 10,000 0.03% 31/12/2020