Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Tổng CTCP Phát triển khu công nghiệp 1,000,000 20.00% 30/06/2022
CTCP Môi trường Sonadezi 500,000 10.00% 31/12/2021
CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 250,000 5.00% 30/06/2022
CTCP Sonadezi Long Thành 250,000 5.00% 30/06/2022
CTCP Sonadezi Châu Đức 150,000 3.00% 30/06/2022
Công ty TNHH Tiên Triết 100,000 2.00% 31/12/2020
CTCP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai 100,000 2.00% 31/12/2020
CTCP Cấp nước Đồng Nai 100,000 2.00% 31/12/2020
CTCP Sonadezi An Bình 100,000 2.00% 30/06/2022
Huỳnh Phú Hào Deputy CEO 30,000 0.60% 30/06/2022
Lê Liên Xuân 29,700 0.59% 31/12/2021
Phạm Trần Hòa Hiệp Members of the Board 16,300 0.33% 30/06/2022
Võ Huỳnh Trung Hưng 10,000 0.20% 30/06/2022
Nguyễn Thị Hồng Lý Deputy CEO 10,000 0.20% 30/06/2022
Nguyễn Văn Hoan 10,000 0.20% 30/06/2022
Nguyễn Ngọc Đại 6,000 0.12% 30/06/2022
Đặng Thị Thúy Hằng Member of the Board of Internal controllers 0 0.00% 29/11/2022
Công ty TNHH MTV Dịch vụ môi trường đô thị Đồng Nai 0 0.00% 31/12/2016
Phí Thị Lệ Thủy Members of the Board 0 0.00% 29/11/2022
Vũ Văn Nam Board of internal controllers 0 0.00% 29/11/2022