Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Lại Đức Toàn 2,550,000 30.36% 31/12/2021
Đoàn Thu Thủy 1,675,000 19.94% 31/12/2021
Đặng Văn Hiếu Chief of Executive Officer 12,532 0.15% 31/12/2021
Phạm Văn Tân Deputy CEO 0 0.00% 16/07/2010
Đặng Thanh Huấn 0 0.00% 04/06/2012
Nguyễn Quốc Đán 0 0.00% 12/05/2010
Phạm Huy Thông 0 0.00% 12/05/2010
Lê Việt Bằng 0 0.00% 28/11/2022
Đoàn Văn Chung 0 0.00% 28/11/2022
Phan Vũ Anh 0 0.00% 28/11/2022
Vũ Văn Mạnh 0 0.00% 28/11/2022
Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam 0 0.00% 06/10/2021
Nguyễn Quốc Sơn Deputy CEO 0 0.00% 28/11/2022
Đỗ Công Hiển 0 0.00% 28/11/2022
Vũ Thị Ngân 0 0.00% 28/11/2022
Trần Ngọc Sơn Representative Spokesman 0 0.00% 28/11/2022
Hoàng Thị Hoa 0 0.00% 28/11/2022
Hoàng Hợp Thương 0 0.00% 04/06/2012
Đặng Minh Huệ 0 0.00% 28/11/2022
Phạm Thị Nhuần 0 0.00% 28/11/2022