Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Bộ Công thương 1,175,582,966 88.47% 30/06/2022
Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Hòa An 79,728,000 6.00% 09/04/2018
Công ty TNHH Thương mại đầu tư Hòa Lợi 46,277,778 3.48% 30/06/2022
Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ thương mại An Khang 17,896,322 1.35% 30/06/2022
Cao Thị Xuân Thu 1,000,000 0.08% 30/06/2021
Bùi Thái Hà 235,000 0.02% 30/06/2020
Bùi Quang Chuyện 205,100 0.02% 30/06/2020
Trần Thị Nụ 200,000 0.02% 30/06/2020
Phạm Vũ Hải 140,800 0.01% 31/12/2021
Phạm Thị Vân Hà 140,800 0.01% 30/06/2020
Trần Thị Diệu Khanh 100,000 0.01% 30/06/2019
Bùi Quang Bẩy 50,000 0.00% 30/06/2020
Vũ Quang Toàn 35,000 0.00% 30/06/2020
Trần Ngọc Sơn 16,600 0.00% 30/06/2019
Ngô Văn Tuyển Representative Spokesman 12,700 0.00% 30/06/2020
Trần Ngọc Lâm 11,100 0.00% 30/06/2019
Trần Thị Hải 10,000 0.00% 30/06/2019
Trần Thị Thanh 10,000 0.00% 30/06/2019
Trần Thị Xuân 10,000 0.00% 30/06/2019
Đặng Thị Hồng Ánh 10,000 0.00% 30/06/2019