Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Tổng CTCP Điện tử và Tin học Việt Nam 6,654,960 55.54% 30/06/2022
CTCP Viettronics Tân Bình 1,177,530 9.83% 31/12/2021
AFC Vietnam Fund Ltd 530,840 4.43% 15/06/2020
Nguyễn Hồng Kỳ 253,866 2.12% 31/12/2019
Vũ Dương Ngọc Duy Members of the Board 238,861 1.99% 30/06/2022
Văn Viết Tuấn Chief of Executive Officer 103,900 0.87% 30/06/2022
Đào Trung Thanh Members of the Board 70,605 0.59% 30/06/2022
Huỳnh Văn Đức 48,990 0.41% 31/12/2019
Trần Thị Hai 39,115 0.33% 31/12/2019
Vũ Ngọc Đan Thùy 35,000 0.29% 30/06/2020
Nguyễn Hữu Bảo Thạch 26,064 0.22% 31/12/2019
Phạm Thị Lãnh 18,957 0.16% 30/06/2022
Đào Văn Tám 10,387 0.09% 30/06/2022
Lê Thị Kim Hạnh 7,187 0.06% 30/06/2022
Huỳnh Đức Hiền 7,020 0.06% 30/06/2022
Phạm Thị Minh Hương 2,138 0.02% 30/06/2020
Đặng Thị Hạnh Member of the Board of Internal controllers 456 0.00% 30/06/2022
Lê Hoàng Yến 0 0.00% 31/12/2013
Nguyễn Phước Hiệp 0 0.00% 31/12/2016
Vũ Hải Vĩnh Chairman of the Board of Directors 0 0.00% 31/01/2023