Introduction

Mục tiêu của Quỹ là mô phỏng gần nhất có thể biến động của chỉ số Tham chiếu VNFINSELECT trước khi trừ đi chi phí của Quỹ. Chỉ số VNFINSELECT là chỉ số giá do Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM xây dựng và quản lý

Business sector

  • Mục tiêu của Quỹ là mô phỏng gần nhất có thể biến động của chỉ số Tham chiếu VNFINSELECT trước khi trừ đi chi phí của Quỹ. Chỉ số VNFINSELECT là chỉ số giá do Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM xây dựng và quản lý

History

Date of incorporation 01/01/0001
Certificate of registration number 02/2022/GCNETF-VSD
Date of issue 03/10/2022
Capital 280,000,000,000
Tax Code
Sectors & Industries Equity/Non-Equity Investment Instruments > Equity Investment Instruments

  • Quỹ ETF KIM Growth VNFINSELECT được tổ chức dưới hình thức quỹ hoán đổi danh mục, một loại hình quỹ đầu tư đại chúng dạng mở được tổ chức và hoạt động theo pháp luật, hình thành từ việc tiếp nhận, hoán đổi Danh Mục chứng khoán cơ cấu lấy chứng chỉ quỹ và được niêm yết, giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM
  • Quỹ ETF KIM Growth VNFINSELECT không bị giới hạn về thời gian hoạt động

Listing information

Date of listing 03/10/2022
Stock exchange HOSTC
Par Value 10,000
Initial Listing Price
Listing Volume 28,000,000
Total Listing Value 280,000,000,000

Management team

Yun Hang Jin Representative Spokesman