Introduction

Là đơn vị tư vấn đầu ngành của Bộ giao thông vận tải, TEDI được bộ GTVT giao nhiệm vụ là cầu nối nghiên cứu, tiếp nhận và áp dụng công nghệ tiên tiến của thế giới vào xây dựng hạ tầng giao thông vận tải tại Việt Nam. Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 cùng với hệ thống văn bản quy định về quản lý chất lượng hoàn chỉnh.

Business sector

 • Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan;
 • Kiểm tra và phân tích kỹ thuật;
 • Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu;
 • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sử hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê;
 • Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất;
 • In ấn;
 • Dịch vụ ăn uống khác;
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác;
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu;
 • Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác;
 • Bán lẻ ô tô con;
 • Đại lý ô tô và xe có động cơ khác;
 • Bảo dưỡng, sữa chữa ô tô và xe có động cơ khác;
 • Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác;
 • Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành;
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;
 • Kho bãi và lưu giữ hàng hóa;
 • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày;
 • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động;
 • Cho thuê xe có động cơ;
 • Đào tạo sơ cấp;
 • Giáo dục khác chưa được phân vào đâu.

 

History

Date of incorporation 27/12/1962
Certificate of registration number 0100107839
Date of issue 02/10/2017
Capital 125,000,000,000
Tax Code 0100107839
Sectors & Industries Construction & Materials > Heavy Construction

 • Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP tiền thân là Viện thiết kế được thành lập vào ngày 27/12/1962 theo Quyết định số 1478/QĐ của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải trên cơ sở hợp nhất Viện Thiết kế thủy bộ và Viện thiết kế đường Sắt.
 • Ngày 03/06/2014, Tổng Công ty được cổ phần hóa theo chủ trương của Nhà nước thành Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP theo Giấy CNĐKKD số 0100107839 với VĐL là 125 tỷ đồng
 • Ngày trở thành Công ty đại chúng: 20/12/2016

Listing information

Date of listing 02/10/2017
Stock exchange UPCOM
Par Value 10,000
Initial Listing Price 30,000
Listing Volume 12,500,000
Total Listing Value 125,000,000,000

Management team

Hitoshi Yahagi Chairman of the Board of Directors
Phạm Hữu Sơn Vice-chairman of the Board
Đỗ Minh Dũng Members of the Board
Đào Ngọc Vinh Members of the Board
Đỗ Thị Phương Lan Members of the Board
Mạch Thanh Toàn Board of internal controllers
Võ Hoàng Anh Member of the Board of Internal controllers
Ngô Nam Hà Member of the Board of Internal controllers
Phạm Hữu Sơn Chief of Executive Officer
Bùi Trần Long Deputy CEO
Đỗ Minh Dũng Deputy CEO
Đào Ngọc Vinh Deputy CEO
Nguyễn Mạnh Hà Deputy CEO
Tăng Thị Thu Hiền Chief Accountant
Nguyễn Công Tâm Representative Spokesman