Tiêu đề Báo cáo phân tích Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP_Khuyến nghị MUA MẠNH
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn BSC
Ngành Công nghiệp
Doanh nghiệp ACV
Chi tiết Ngày : 16/11/2016
Số trang : 22
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 1721 Kb
Tải về: 982
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt

BSC khuyến nghị MUA MẠNH cổ phiếu ACV với giá hợp l{ theo FCFF và EV/EBITDA lần lượt là 26,386 đ/cp và 37,223 đ/cp. Giá niêm yết của cổ phiếu ACV là 25,000 đ/cp, tương đương EV/EBITDA là 6.75x, thấp hơn nhiều so với trung vị của các hãng hàng không trong khu vực và so với tiềm năng tăng trưởng của ACV. Doanh thu thuần được dự báo tăng trưởng 11%/năm, lợi nhuận sau thuế tăng trung bình 36%/năm, đạt 2,221 tỷ đồng vào năm 2016 và đạt 8,013 tỷ đồng vào năm 2020.