CTCP Đầu tư và Phát triển Xây dựng
CTCP Đầu tư và Phát triển Xây dựng (ING : UPCOM)
Industrials : Heavy Construction
CTCP Đầu tư và Phát triển Xây dựng
152/1A Đường Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
www.investco.com.vn
+84 (8) 393-20678
Fax
+84 (8) 393-20679
Email

Statistics

Ticker ING
Exchange UPCOM
Current Price
5.40 (0/0%)
Intra Day Price Movement 0.00 - 0.00
Volume 0
Average price (10 days) 5.19
52-week change 4.60 - 9.00
Average volume (10 days) 40.00
Oustanding shares 20,809,702
Market Cap (Bil VND)
Gross Profit Margin (%)
ROA
ROE
Financial Leverage
EPS
PE
PB

News About ING

Symbols in Industry

Industrials > Heavy Construction

Quotes Volume Price Change
AC4 0 0.00
0/0%
ACS 0 0.00
0/0%
ALV 23,929 8.80 -0.10/-0.01%
AMS 466,223 11.30 +0.50/+0.05%
ASD 0 0.00
0/0%
ATB 0 0.00
0/0%
B82 0 0.00
0/0%
BAX 5,700 41.70
0/0%
BCE 20,500 6.04 +0.04/+0.01%
BCO 0 0.00
0/0%