Các giao dịch thành viên nội bộ của HHA

Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần Giá Giá trị
28/05/2019 Phan Thị Thu Hương Sold 1.335.722
28/05/2019 Trương Thị Mai Hương Sold 303.984
28/05/2019 Bùi Thị Thúy Vân Sold 820.802
23/05/2019 Bùi Thị Thúy Vân Sold 152.000
28/03/2018 Mai Thành Lâm Sold 746.394
28/03/2018 Hồ Thăng Tài Sold 1.356.049
28/03/2018 Nguyễn Thị Hạnh Sold 967.170
28/03/2018 Công ty TNHH Văn phòng phẩm HPS Purchased 3.069.613
16/01/2018 Mai Thành Lâm Purchased 746.394
09/01/2018 Nguyễn Thị Hạnh Purchased 967.170
09/01/2018 Công ty TNHH Xây Dựng Dân Dụng Phú Quốc Sold 1.356.049
09/01/2018 Công ty TNHH Xây Dựng Dân Dụng Olympia Sold 967.170
09/01/2018 Hồ Thăng Tài Purchased 1.356.049
19/10/2017 Bùi Kỳ Phát Phó Chủ tịch HĐQT Sold 391.855
19/10/2017 Nguyễn Quang Vũ Kế toán trưởng Sold 6.174
19/10/2017 Nguyễn Quang Vũ Kế toán trưởng RegisteredToSell 6.174
19/10/2017 Đào Thu Hương Sold 15.685
19/10/2017 Võ Sỹ Dởng Sold 330.760
19/10/2017 Bùi Thị Hồng Linh Sold 202.249
19/10/2017 Công ty TNHH Xây Dựng Dân Dụng Phú Quốc Purchased 1.356.049