Từ:

Đến:

Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Giá thấp nhất Đóng cửa Giá trung bình Đóng cửa Khối lượng
06/03/2023 0,55/1,98% 27,85 28,75 27,85 28,35 28,45 25,37 3.193.600
03/03/2023 0,00/0,00% 28,00 28,00 27,45 27,80 27,64 24,88 1.868.100
02/03/2023 -0,45/-1,59% 28,30 28,35 27,75 27,80 27,92 24,88 1.829.900