Từ:

Đến:

Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Giá thấp nhất Đóng cửa Giá trung bình Đóng cửa Khối lượng
31/08/2022 0,20/0,71% 27,70 28,30 27,00 28,20 28,10 28,20 11.500
30/08/2022 0,30/1,08% 27,90 28,30 27,80 28,20 28,00 28,20 31.300
29/08/2022 -0,10/-0,35% 28,00 28,10 27,80 28,10 27,90 28,10 33.300