Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Malayan Banking Berhad 154,257,775 16.39% 30/06/2022
Tập đoàn Geleximco - CTCP 120,240,310 12.78% 30/06/2022
International Finance Corporation 92,591,872 9.84% 10/02/2022
Tập đoàn Điện lực Việt Nam 80,242,963 8.53% 10/02/2022
CTCP Chứng khoán VNDIRECT 19,367,454 3.39% 18/05/2018
Vũ Văn Hậu 18,425,456 1.96% 30/06/2022
Đào Mạnh Kháng Chairman of the Board of Directors 7,539,320 0.80% 30/06/2022
CTCP Chứng khoán An Bình 5,365,282 0.57% 30/06/2022
Vũ Văn Tiền Vice-chairman of the Board 3,443,845 0.37% 30/06/2022
Nguyễn Thị Quỳnh Mai 1,341,503 0.14% 30/06/2022
Nguyễn Danh Lương Members of the Board 232,166 0.02% 03/08/2022
Nguyễn Mạnh Quân Chief of Executive Officer 202,500 0.02% 30/06/2022
Bùi Quốc Việt Chief Accountant 173,232 0.02% 30/06/2022
Nguyễn Trường Giang 170,045 0.03% 30/09/2021
Nguyễn Thị Hương Deputy CEO 147,424 0.02% 30/06/2022
Đỗ Lam Điền Deputy CEO 135,000 0.01% 30/06/2022
Lưu Văn Sáu Members of the Board 132,165 0.01% 30/06/2022
Lại Tất Hà Deputy CEO 124,077 0.01% 30/06/2022
Phạm Thị Hiền 94,500 0.01% 30/06/2022
Phạm Thị Hằng Member of the Board of Internal controllers 88,110 0.01% 30/06/2022