Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước Giải khát Hà Nội 2,535,360 40.00% 30/06/2022
Phan Huy Tý Members of the Board 1,478,472 23.33% 30/06/2022
Hoàng Quang Tuấn 1,267,680 20.00% 30/06/2022
Hoàng Quang Thành Chairman of the Board of Directors 444,641 7.02% 30/06/2022
Nguyễn Lan Hương Vice- president 67,195 1.06% 30/06/2022
Phan Vũ Hương Giang Member of the Board of Internal controllers 49,085 0.77% 30/06/2022
Phan Thùy Linh 13,628 0.22% 30/06/2022
Vũ Thanh Huyền Vice- president 0 0.00% 27/11/2022
Vũ Xuân Dũng Members of the Board 0 0.00% 27/11/2022
Vũ Đình Đức Member of the Board of Internal controllers 0 0.00% 27/11/2022
Phạm Thị Tố Dung 0 0.00% 27/11/2022
Bùi Quang Thi 0 0.00% 31/08/2018
Nguyễn Hải Duy 0 0.00% 31/08/2018
Phan Thị Lộc Board of internal controllers 0 0.00% 27/11/2022
Phan Thu Thủy 0 0.00% 27/11/2022
CTCP Kinh doanh và Xây dựng nhà 0 0.00% 31/12/2019
Nguyễn Minh Thế 0 0.00% 28/08/2017
Trần Ngọc Thủy Representative Spokesman 0 0.00% 28/08/2017
Nguyễn Mạnh Hải 0 0.00% 28/08/2017
Nguyễn Thị Kim Dung 0 0.00% 28/08/2017