Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Võ Anh Tuấn Chủ tịch HĐQT 10.503.463 11,01% 30/06/2022
Võ Nguyễn Như Nguyện Tổng giám đốc 7.820.881 8,20% 30/06/2022
Võ Phan Hồng Ngọc 7.780.656 8,16% 30/06/2022
Võ Phan Khôi Nguyên 7.780.656 8,16% 30/06/2022
Phan Tiết Hồng Minh 6.619.138 6,94% 30/06/2022
Ngân Hàng TMCP Xây dựng Việt Nam 4.134.894 4,34% 25/06/2019
Nguyễn Kim Thanh 3.487.607 3,66% 23/02/2018
Trần Thị Minh Duyên 3.141.600 3,29% 23/02/2018
PYN Elite Fund (Non-Ucits) 221.300 0,23% 31/12/2021
Hoàng Thị Thu Thủy 39.614 0,04% 31/12/2019
Trần Thu Oanh 39.600 0,04% 31/12/2019
Lương Ngọc Đinh 1.360 0,00% 23/02/2018
Nguyễn Thị Hương Thảo Phó Tổng giám đốc 1.290 0,00% 30/06/2022
Trương Thanh Tâm 80 0,00% 30/06/2022
Trương Thành Nhân Thành viên HĐQT 49 0,00% 30/06/2022
Phạm Thị Kim Dung 0 0,00% 05/06/2015
Vũ Ngọc Nam 0 0,00% 22/05/2020
Hoàng Thị Mỹ Phượng 0 0,00% 29/01/2011
Nguyễn Duy Lan Anh 0 0,00% 08/10/2022
Trần Văn Thành 0 0,00% 05/06/2015