Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Tổng CTCP Xây dựng Công nghiệp Việt Nam 1,546,533 50.69% 31/12/2021
Cao Thị Hiếu Thảo 100,000 3.28% 31/12/2019
Công đoàn CTCP Bê tông Ly tâm An Giang 65,308 2.14% 29/10/2019
Hoàng Thế Hiển 42,406 1.39% 31/12/2021
Lê Duy Cửu Members of the Board 23,575 0.77% 31/12/2021
Phạm Huỳnh Anh Thư 10,012 0.33% 14/03/2019
Trịnh Tấn Đệ Vice- president 10,007 0.33% 31/12/2021
Nguyễn Thanh Gần Em Members of the Board 1,000 0.03% 31/12/2021
Lê Đức Thọ Board of internal controllers 0 0.00% 04/02/2023
Lâm Thúy Liểu 0 0.00% 07/07/2021
Lê Anh Kiệt 0 0.00% 31/12/2016
Nguyễn Thị Luyện 0 0.00% 17/03/2017
Tăng Bá Vương 0 0.00% 31/12/2016
Lê Thị Yến Tuyết 0 0.00% 31/12/2012
Trần Anh Tấn Chairman of the Board of Directors 0 0.00% 04/02/2023
Nguyễn Thế Thành 0 0.00% 04/02/2023
Tạ Văn Mẫn Members of the Board 0 0.00% 04/02/2023
Phạm Bửu Lộc Members of the Board 0 0.00% 04/02/2023
Nguyễn Xuân Bảng 0 0.00% 31/12/2012
Vương Xuân Thực 0 0.00% 26/07/2016