Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Lê Đình Phan Chairman of the Board of Directors 3,338,900 39.00% 31/12/2022
Công ty TNHH Y Dược Cali - USA 2,100,000 24.53% 31/12/2021
Nguyễn Thị Kim Chung Members of the Board 1,838,300 21.47% 31/12/2022
CTCP Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang 10,500 0.12% 31/12/2021
Nguyễn Thành Long Chief of Executive Officer 8,000 0.09% 31/12/2022
Nguyễn Thị Khánh Ninh Representative Spokesman 5,000 0.06% 31/12/2022
Huỳnh Thị Thanh Thảo Deputy CEO 5,000 0.06% 31/12/2022
Nguyễn Thị Thu Hiền 2,000 0.02% 31/12/2020
Dương Thị Mai 100 0.00% 31/12/2022
Nguyễn Thu Thảo 100 0.00% 31/12/2022
Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước 0 0.00% 20/09/2019
CTCP Dược phẩm Bến Tre 0 0.00% 15/06/2021
Võ Minh Tân 0 0.00% 02/02/2023
Phạm Thứ Triệu 0 0.00% 02/02/2023
Nguyễn Hoàng Sơn 0 0.00% 02/02/2023
Nguyễn Thị Hằng Members of the Board 0 0.00% 02/02/2023
Nguyễn Thị Thu Hằng 0 0.00% 02/02/2023
Bộ Y tế 0 0.00% 31/12/2018
Nguyễn Thế Quốc Uy 0 0.00% 02/02/2023
Trần Thanh Hải Deputy CEO 0 0.00% 31/12/2021