Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
CTCP Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp 3,240,000 54.00% 31/12/2021
Tạ Thị Ngọc Thanh 484,958 8.08% 30/06/2022
Trương Hữu Chí 147,020 2.45% 30/06/2022
Tạ Đình Lân Chief of Executive Officer 123,460 2.06% 30/06/2022
Vũ Trọng Hiến Members of the Board 114,272 1.90% 30/06/2022
CTCP Kinh doanh Vật tư và Xây dựng 77,642 1.29% 31/12/2021
Phan Trọng Phượng Deputy CEO 76,102 1.27% 30/06/2022
Nguyễn Hùng Sơn Deputy CEO 70,310 1.17% 30/06/2022
Nguyễn Thị Phương Nga 68,454 1.14% 30/06/2022
Vũ Duy 65,370 1.09% 30/06/2022
Lê Quốc Tuấn Chairman of the Board of Directors 57,171 0.95% 30/06/2022
Đinh Trường Giang Representative Spokesman 20,560 0.34% 31/12/2022
Lê Thị Thanh Huyền 14,708 0.25% 30/06/2022
Đinh Thị Huyền Trang Board of internal controllers 5,474 0.09% 30/06/2022
Dương Thị Hà Bích Member of the Board of Internal controllers 1,846 0.03% 30/06/2022
Ngạc Thị Kim Nhung 0 0.00% 09/01/2017
Nguyễn Phúc Thanh Sơn Member of the Board of Internal controllers 0 0.00% 29/11/2022
Trương Minh Khôi Members of the Board 0 0.00% 29/11/2022
Đào Thị Liêm Chief Accountant 0 0.00% 07/02/2022