Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Tổng Công ty Khánh Việt 487,200 29.00% 30/06/2021
CTCP Thương mại và Đầu tư Việt Khánh 369,600 22.00% 31/12/2020
Lê Tiến Anh 287,000 17.08% 31/12/2019
Đào Vũ Lâm 17,144 1.02% 31/12/2020
Lê Thị Hương Dung Members of the Board 12,793 0.76% 30/06/2021
Phạm Bá Minh Members of the Board 6,874 0.41% 30/06/2021
Lê Như Linh 6,482 0.39% 30/06/2021
Lê Quang Trung Vice- president 5,096 0.30% 30/06/2021
Nguyễn Lê Quân Member of the Board of Internal controllers 3,940 0.23% 30/06/2021
Hồ Thượng Hải 3,780 0.23% 31/12/2020
Lê Việt 1,583 0.09% 15/05/2018
Mai Thị Tú Uyên 0 0.00% 31/12/2015
Văn Công Hưng 0 0.00% 31/12/2015
Lại Trần Hoài Khanh Board of internal controllers 0 0.00% 27/01/2022
Vũ Bảo Ngân 0 0.00% 31/12/2015
Nguyễn Tấn Huy 0 0.00% 31/12/2015
Lê Văn Hùng 0 0.00% 31/12/2011
CTCP Thương mại Toàn Lực 0 0.00% 31/12/2012
Lê Thị Xinh Xinh 0 0.00% 30/06/2014
Phan Trường Minh Chairman of the Board of Directors 0 0.00% 27/01/2022