Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Công ty TNHH Thương Mại Thuốc lá Tràng An 464,674 21.12% 21/01/2020
Nguyễn Hưng Chief of Executive Officer 440,781 20.04% 30/06/2020
Bùi Mạnh Nhất 399,442 18.16% 15/10/2019
Nguyễn Thị Ánh Tuyết 226,203 10.28% 24/07/2019
Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Trung Hải 142,850 6.49% 05/10/2020
Nguyễn Thị Thu Thảo Member of the Board of Internal controllers 120,444 5.47% 30/06/2020
Ngô Thị Hằng Members of the Board 117,943 5.36% 30/06/2020
Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Tiến Phúc 100,000 4.55% 31/12/2018
Ngô Thị Hải 97,000 4.41% 15/10/2019
Trương Thúy Anh 65,366 2.97% 30/06/2020
Nguyễn Văn Kiêm Members of the Board 54,853 2.49% 30/06/2020
Nguyễn Thị Bích Vân 50,694 2.30% 04/06/2014
Nguyễn Văn Anh 3,692 0.17% 15/10/2019
Bùi Thị Mận 3,000 0.14% 31/12/2015
Cao Duy Hưng 0 0.00% 31/12/2019
Mai Ngọc Lâm 0 0.00% 31/12/2019
Đào Thị Thanh 0 0.00% 31/12/2019
Nông ích Tuấn 0 0.00% 31/12/2019
Hoàng Tùng Members of the Board 0 0.00% 21/01/2020
Nguyễn Thị Bích Hạnh Members of the Board 0 0.00% 01/08/2019