Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (CĐSL) 19,125,000 51.01% 31/12/2011
Công ty Cao su Phước Hòa (CĐSL) 5,700,000 15.20% 31/12/2011
Công ty Cao su Phú Riềng (CĐSL) 5,700,000 15.20% 31/12/2011
Phạm Văn Thành Vice-chairman of the Board 265,500 0.79% 10/08/2011
Lê Phi Hùng Members of the Board 148,000 0.44% 10/08/2011
Lê Thanh Tú Members of the Board 130,000 0.38% 10/08/2011
Đỗ Trung Hải Vice- president 66,000 0.20% 10/08/2011
Dương Văn Khen Member of the Board of Internal controllers 55,000 0.16% 10/08/2011
Trần Thị Oanh Members of the Board 50,000 0.15% 10/08/2011
Phan Công Huê Chief Accountant 40,000 0.12% 10/08/2011
Trần Quang Hòa Vice- president 30,000 0.09% 10/08/2011
Hoàng Văn Sơn Board of internal controllers 20,000 0.06% 10/08/2011