Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Tập đoàn Dệt may Việt Nam 6,953,392 29.24% 13/09/2022
Hà Văn Duyệt Chairman of the Board of Directors 2,618,174 11.01% 14/11/2022
Kiều Ngọc Mạnh Hùng Members of the Board 1,302,654 5.48% 13/09/2022
Hà Văn Nghĩa Deputy CEO 1,293,468 5.44% 13/09/2022
Hà Văn Long Members of the Board 1,217,772 5.12% 13/09/2022
Dương Thanh Tùng Member of the Board of Internal controllers 1,000,938 4.21% 15/11/2022
Vũ Thị Thùy Dương 356,700 3.00% 31/12/2019
Nguyễn Thị Hằng Nga Board of internal controllers 297,802 2.50% 31/12/2021
Võ Văn Hờ CEO 286,666 2.41% 31/12/2021
Vũ Thị Ngát Chief Accountant 126,408 1.06% 31/12/2021
Nguyễn Thùy Dương 120,800 0.51% 14/11/2022
Phạm Đức Hà Deputy CEO 102,162 0.86% 31/12/2021
Mai Văn Thiên Members of the Board 31,000 0.26% 31/12/2021
CTCP May Hữu Nghị 1,100 0.01% 31/12/2021
Lê Mạc Thuấn Members of the Board 0 0.00% 05/12/2022
Hà Thị Nguyệt 0 0.00% 21/07/2017
Phan Thanh Sơn 0 0.00% 31/12/2017
Nguyễn Văn Minh 0 0.00% 21/07/2017
Trần Thị Ngọc Dung 0 0.00% 31/12/2018
Vũ Thị Nụ Member of the Board of Internal controllers 0 0.00% 05/12/2022