Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Ngô Phương Anh 1,008,500 24.38% 31/12/2019
Ngô Anh Thư 665,300 16.08% 23/02/2022
Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 632,000 15.28% 31/12/2021
Vũ Thanh Thủy 245,600 5.94% 23/03/2022
Ngô Trọng Vinh Chairman of the Board of Directors 207,000 5.00% 30/06/2022
Nguyễn Thị La 207,000 5.00% 30/06/2022
Ngô Trọng Quang 193,800 4.68% 30/06/2022
Ngô Thị Thanh Huyền Board of internal controllers 142,700 3.45% 30/06/2022
Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Nhật Phương 129,200 3.12% 31/12/2021
CTCP Sách Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh 94,000 2.27% 31/12/2020
Nguyễn Tuấn Kiệt 11,500 0.28% 31/12/2018
Phan Xuân Phương 6,100 0.15% 31/12/2018
Đỗ Thị Phương Thảo Member of the Board of Internal controllers 3,050 0.07% 30/06/2022
Đỗ Thành Lâm 1,000 0.02% 31/12/2018
Huỳnh Thị Thùy Trang 200 0.00% 31/12/2018
Nguyễn Ái Bình 0 0.00% 23/12/2013
CTCP Viễn thông tín hiệu đường sắt 0 0.00% 14/10/2019
CTCP Đầu tư Kim Cương 0 0.00% 19/01/2015
Ngô Anh Phương Members of the Board 0 0.00% 02/02/2023
Mai Hồng Hạnh 0 0.00% 02/02/2023