Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội 1,275,000 51.00% 31/12/2021
Công ty Thương mại Dịch vụ và Môi trường Ngôi Sao Xanh 350,000 14.00% 31/12/2020
Vũ Mạnh Tiến Members of the Board 70,600 2.82% 31/12/2021
Nguyễn Văn Chính 45,800 1.83% 31/12/2021
Nguyễn Thị Minh Tâm Chairman of the Board of Directors 37,000 1.48% 31/12/2021
Nguyễn Thanh Minh Vice- president 31,000 1.24% 31/12/2021
Nguyễn Văn Thanh 22,000 0.88% 31/12/2020
Nguyễn Đình Quýnh Members of the Board 17,200 0.69% 31/12/2021
Nguyễn Vân Nhung Chief Accountant 17,000 0.68% 31/12/2021
Nguyễn Quý Bình Representative Spokesman 14,200 0.57% 31/12/2021
Ngô Quang Mạnh 10,600 0.42% 31/12/2021
Đàm Thị Thanh Duyên Member of the Board of Internal controllers 9,900 0.40% 31/12/2021
Nguyễn Thị Lan Anh Member of the Board of Internal controllers 4,800 0.19% 31/12/2021
Nguyễn Thị Thu Thủy 2,000 0.08% 31/12/2020
Đào Thanh Tùng Members of the Board 0 0.00% 11/08/2022
Nguyễn Trường Linh Members of the Board 0 0.00% 11/08/2022
Vũ Viết Hòa 0 0.00% 11/08/2022
Phạm Thị Thủy Tiên Board of internal controllers 0 0.00% 11/08/2022
Vũ Hà Nam 0 0.00% 11/08/2022