Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
CTCP Tập đoàn Trường Thành Việt Nam 20,813,522 31.73% 30/06/2022
CTCP Đầu tư Mernus 9,838,795 15.00% 30/06/2022
Bùi Thanh Thanh Hiền 1,941,714 2.96% 30/06/2021
CTCP Tập đoàn DK 1,858,333 2.83% 30/06/2022
Phan Ngọc Anh Cương 1,571,984 2.40% 31/12/2021
CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội 1,200,000 1.83% 20/07/2021
Khương Tiến Hùng 1,197,018 3.70% 27/07/2018
Nguyễn Thị Bích Liên 1,101,276 1.68% 31/12/2021
Nguyễn Tùng Lâm 997,430 3.08% 19/03/2019
Đặng Trung Kiên Chairman of the Board of Directors 815,000 1.24% 30/06/2022
Lê Đình Ngọc Members of the Board 643,333 0.98% 30/06/2022
Mạc Quang Huy Members of the Board 350,400 0.53% 30/06/2022
Hoàng Đình Lợi Vice-chairman of the Board 311,789 0.48% 30/06/2022
Đào Thị Thanh Hiền Members of the Board 302,200 0.46% 30/06/2022
Hoàng Mạnh Huy Chief of Executive Officer 257,500 0.39% 30/06/2022
Đào Xuân Đức Board of internal controllers 124,472 0.19% 30/06/2022
Nguyễn Quang Vinh Deputy CEO 50,400 0.08% 30/06/2022
Đặng Trần Quyết Deputy CEO 30,000 0.05% 30/06/2022
Nguyễn Hồng Thắng Deputy CEO 30,000 0.05% 30/06/2022
Dương Quỳnh Hoa 0 0.00% 25/01/2018