Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Đinh Đức Tùng 2,806,520 20.73% 01/02/2018
Nguyễn Vĩnh Huy Chairman of the Board of Directors 2,150,000 15.88% 30/06/2022
Hoàng Tuấn Khải 84,304 0.62% 31/12/2018
Phạm Thị Thảo Member of the Board of Internal controllers 15,400 0.11% 30/06/2022
CTCP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam 41 0.00% 31/12/2021
CTCP Chứng khoán Phố Wall 0 0.00% 03/02/2017
Hoàng Trí Cường 0 0.00% 03/02/2017
Nguyễn Văn Nguyên 0 0.00% 03/02/2017
Đặng Sơn Nguyệt Thảo 0 0.00% 30/11/2022
Nguyễn Xuân Nam 0 0.00% 30/11/2022
Phạm Ngọc Tùng 0 0.00% 30/11/2022
Mai Thu Hà Chief Accountant 0 0.00% 30/11/2022
CTCP Đầu tư và Thương mại Xuất nhập khẩu HFC Việt Nam 0 0.00% 07/09/2016
Nguyễn Thị Quyên 0 0.00% 30/11/2022
Phạm Thị Chiến Board of internal controllers 0 0.00% 30/11/2022
Nguyễn Viết Thắng 0 0.00% 30/11/2022
Đinh Công Hoàng Deputy CEO 0 0.00% 30/11/2022
Vũ Thị Phương Members of the Board 0 0.00% 30/11/2022
Trần Văn Toàn 0 0.00% 30/11/2022
Nhâm Việt Bắc 0 0.00% 30/11/2022