Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Tổng Công ty Viglacera - CTCP 12,620,000 50.48% 31/12/2021
Andbanc Investments Sif - Vietnam Value and Income Portfolio 3,854,737 15.42% 25/03/2020
Phạm Thị Thu 1,235,193 4.94% 30/06/2022
Đinh Quang Huy Members of the Board 736,101 2.94% 30/06/2022
Dương Thị Thông 399,906 1.60% 30/06/2020
Phạm Minh Tuấn Chief Accountant 186,783 0.75% 30/06/2022
Nguyễn Hữu Gấm Members of the Board 139,154 0.56% 30/06/2022
Trần Hồng Quang Chairman of the Board of Directors 112,353 0.45% 30/06/2022
Ngô Thanh Tùng Members of the Board 30,188 0.12% 30/06/2022
Nguyễn Hồng Hải 20,195 0.08% 31/12/2021
Bùi Thị Thanh Nga 17,968 0.07% 31/12/2021
Trần Trung Kiên Member of the Board of Internal controllers 15,468 0.06% 30/06/2022
Trần Thị Bích Hạnh 12,257 0.05% 30/06/2022
Phạm Duy Huân Deputy CEO 8,290 0.03% 30/06/2022
Trần Thị Triển 6,639 0.03% 30/06/2022
Trần Duy Hưng Chief of Executive Officer 3,072 0.01% 30/06/2022
Ngô Thùy Trang 0 0.00% 29/03/2017
Trần Đình Thể 0 0.00% 03/12/2022
Nguyễn Thị Thanh Bình 0 0.00% 03/12/2022
Đinh Hải Quang 0 0.00% 14/11/2013