Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Tổng Công ty Rau quả, Nông sản 174,880 14.57% 31/12/2011
Lê Văn Xuân Chairman of the Board of Directors 107,000 8.92% 31/12/2011
Nguyễn Thị Thanh Thủy ( Con dâu ông Lê Văn Xuân - CTHĐQT) 92,700 7.73% 31/12/2011
Lâm Hưng 90,440 7.54% 28/09/2010
Đỗ Huy Bình Members of the Board 72,320 6.03% 31/12/2011
Nguyễn Văn Cường Members of the Board 63,500 5.29% 31/12/2011
Lê Mạnh Hùng Members of the Board 63,000 5.25% 31/12/2011
Lê Ngọc Việt Members of the Board 60,840 5.07% 31/12/2011
Nguyễn Văn Lại Member of the Board of Internal controllers 55,110 24.59% 31/12/2011
Nguyễn Văn Quân Vice- president 47,870 3.99% 31/12/2011
Nguyễn Hữu Doanh Vice- president 42,190 3.52% 31/12/2011
Lê Văn Hà ( Em ông Lê Văn Xuân - CTHĐQT) 30,000 2.50% 30/11/2009
Lê văn Hiếu ( Em ông Lê Văn Xuân - CTHĐQT) 26,000 2.17% 30/11/2009
Đinh Thị Xuân Member of the Board of Internal controllers 24,980 2.08% 31/12/2011
Nguyễn Đức Khoan ( Cổ đông sáng lập) 14,830 1.24% 31/12/2011
Phạm Thị Tâm Chief Accountant 8,000 0.67% 14/07/2011
Đào Thị Oanh ( Vợ ông Nguyễn Văn Quân - TVHĐQT) 7,260 0.60% 31/12/2010
Nguyễn Văn Thủy ( Em ông Nguyễn Văn Lại - TVBKS) 3,600 0.30% 30/11/2009
Trần Văn Sơn ( Chồng bà Phạm Thị Tâm - KTT) 3,600 0.30% 30/11/2009
Nguyễn Thị Thúy Vân (Con ông Nguyễn Văn Cường - TVHĐQT) 3,560 0.30% 31/12/2011