Introduction

CTCP Dược liệu Việt Nam có đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm, có uy tín trên thị trường dược liệu. Công ty tập trung đầu tư nghiên cứu và phát triển các sản phẩm trong lĩnh vực YHCT với 623 loại trong đó có 152 sản phẩm cao khô, 150 sản phẩm cốm vị thuốc YHCT, 205 sản phẩm vị thuốc YHCT, 73 sản phẩm TPBVSK, 5 sản phẩm sữa, 19 sản phẩm thuốc cổ truyền và 19 sản phẩm thuốc đông được.

Business sector

  • Bán buôn dụng cụ y tế;
  • Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm sinh học;
  • Doanh nghiệp bán buôn thuốc;
  • Doanh nghiệp bán buôn dược liệu, thuốc đông y, thuốc từ dược liệu.

History

Date of incorporation 16/03/2011
Certificate of registration number 0105196582
Date of issue 24/05/2022
Capital 356,500,000,000
Tax Code 0105196582
Sectors & Industries Health Care > Pharmaceuticals

  • CTCP Dược liệu Việt Nam tiền thân là CTCP Dược liệu Đông Hán chính thức được thành lập theo Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0105196582 do Sở KH và ĐT thành phố Hà Nội Cấp lần đầy ngày 16/03/2011 với VĐL là 3.100.000.000 đồng;
  • Ngày trở thành công ty đại chúng: 18/5/2022;
  • Hiện nay, Công ty hoạt động theo Giấy CN ĐKKD số 0105196582 do Sở KH và ĐT tỉnh Phú Thọ Cấp thay đổi lần thứ 26 ngày 24/05/2022 với VĐL là 356.500.000.000 đồng.

Listing information

Date of listing 24/05/2022
Stock exchange HASTC
Par Value 10,000
Initial Listing Price 18,000
Listing Volume 35,650,000
Total Listing Value 356,500,000,000

Management team

Nguyễn Văn Cải Chairman of the Board of Directors
Vũ Thành Trung Members of the Board
Nguyễn Thị Hà Members of the Board
Nguyễn Diệp Khánh Linh Board of internal controllers
Đặng Thị Khánh Ngân Member of the Board of Internal controllers
Bùi Công Tuấn Member of the Board of Internal controllers
Vũ Thành Trung Chief of Executive Officer
Nguyễn Mạnh Thắng Chief Accountant
Nguyễn Thị Tuyết Mai Representative Spokesman