Introduction

Trong quá trình xây dựng và phát triển, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty luôn đạt được lợi nhuận. Với phương châm đa dạng hóa kinh doanh, đa dạng hóa sản phẩm. Công ty đã tận dụng mọi nguồn lực sẵn có để đầu tư duy trì lợi nhuận cho công ty và tạo việc làm cho cán bộ công nhân viên người lao động. So với doanh nghiệp trong ngành, quy mô tài sản của Công ty khá lớn, tuy nhiên vì các dự án chưa được mở bán và bàn giao nên trong những năm gần đây Công ty chưa ghi nhận được doanh thu. với lộ trình hoàn thiện pháp lý và mở bán khối Chung cư của Dự án Dragon Riverside city trong năm 2022, kết quả kinh doanh của Công ty dự kiến sẽ tăng trưởng đáng kể. Nâng tầm vị thế của Công ty trong ngành.

Business sector

  • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê;
  • Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất;
  • Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu.

History

Date of incorporation 16/11/2007
Certificate of registration number 0305316946
Date of issue 22/08/2023
Capital 900,000,000,000
Tax Code 0305316946
Sectors & Industries Real Estate > Real Estate Services

  • Ngày 16/11/2007, CTCP Bất động sản Sài Gòn Vi Na được thành lập gồm 04 cổ đông sáng lập là Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Công ty Điện lực Tp.HCM, Công ty Điện lực 2, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Thanh niên xung phong Tp.HCM với VĐL thực góp là 518.258.340.000 đồng
  • Ngày trở thành công ty đại chúng 1/8/2008
  • Ngày 15/05/2012, CTCP Bât động sản Điện lực Sài Gòn Vi Na chính thức đổi tên thành CTCP Bất động sản Sài Gòn Vi Na
  • Công ty hoạt động theo Giấy CNĐKKD số 0305316946 do Sở KH và ĐT thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 16/11/2007, cấp thay đổi lần thứ 12 ngày 9/7/2020
  • Ngày 2/7/2015, VĐL nâng lên 900 tỷ đồng.

Listing information

Date of listing 22/08/2023
Stock exchange UPCOM
Par Value 10,000
Initial Listing Price 11,000
Listing Volume 90,000,000
Total Listing Value 900,000,000,000

Management team

Nguyễn Quang Hiển Chairman of the Board of Directors
Nguyễn Quang Trung Vice-chairman of the Board
Trần Thị Minh Tâm Members of the Board
Bùi Hương Quế Members of the Board
Vũ Hoài Nam Members of the Board
Trương Thành Long Board of internal controllers
Đào Ngọc Phương Nam Member of the Board of Internal controllers
Đoàn Thu Hương Member of the Board of Internal controllers
Trần Thị Minh Tâm Chief of Executive Officer
Nguyễn Văn Cường Director of Business
Huỳnh Thị Lan Hương Giám đốc nhân sự
Trần Thành Nhơn Chief Accountant
Nguyễn Vũ Anh Tú Representative Spokesman