Các dịnh vụ tài chính > Ứng trước tiền bán
Chi tiết giao dịch
Ứng trước tiền bán

BSC cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán ngay khi lệnh bán chứng khoán của

Quý khách hàng khớp trong phiên

Phương thức thực hiện:

-       Tại quầy

-       Qua Tổng đài đặt lệnh

-       Qua hệ thống giao dịch trực tuyến của BSC

Lãi suất áp dụng: Hiện đang là 13%/năm và thay đổi theo quy định của BSC từng thời kỳ

Thuật ngữ liên quan
Giao dịch liên quan
Tệp đính kèm